WYMUSZENIE ZMIAN

Jeśli czemuś przypisuje się rolę głównej siły motorycznej (jak to uczynił Marks), to nie znaczy, że ten element jest jedyną iw dodatku autodynamiczną siłą wy­muszającą zmiany w makrostrukturach życia społecz­nego. Ponadto, marksowska koncepcja sił wytwórczych nie jest odmianą technologicznego determinizmu, bo­wiem zalicza do sił wytwórczych nie tylko techmczne wyposażenie produkcji (narzędzia sensu stricto), ale również jakość ludzkich umiejętności i wiedzy o sposo­bach posługiwania się dostępnymi narzędziami. Tylko przy takim rozumieniu można traktować wiedzę na­ukową jako ważny element sił wytwórczych. Władysław Bieńkowski, jak sądzimy, nie docenił ja­kościowej przemiany stworzonej przez rewolucję na- ukowo-techniczną i jej konsekwencje społeczno-poli­tyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)