WYMUSZONE PRZEZ OTOCZENIE

Adaptacyjna funkcja systemu politycznego jest za­tem formą wymuszonej przez otoczenie modernizacji, która przezwycięża wewnętrzną inercyjność i skłonność do petryfikacji dawnych form. działania. Niedostatecznie sprawna adaptacja sy­stemu politycznego do impulsów otoczenia społeczno- -gospodarczego i kulturaino-ideologicznego, zbyt wolne temjK) przezwyciężania wewnętrznej inercyjności i po­głębianie się niarównomiemości tempa przekształceń w różnych sferach życia społecznego powoduje kry­zys adaptacyjny. Może on mieć formę kryzysu gospodarczego, politycznego lub społeczno-kulturalne­go. Tego rodzaju kryzysy stale towarzyszą systemom politycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)