WYODRĘBNIONY APARAT

Państwo jako wyodręb­niony aparat politycznego kierowania życiem społecz­nym nie zawiera w sobie systemu partyjnego i systemu organizacji społecznych. Partie i organizacje oddziały­wają :aa aparat państwowy z zewnątrz, mimo ii funk­cjonują na terytorium wytyczonym przez granice pań­stwowe.Oba sposoby pojmowania państwa (węższy i szerszy) mogą być poznawczo wartościowe, mogą się uzupełniać. Każdy z tych punktów widzenia ma swoiste zalety, a mogą się one uzupełniać, ponieważ oba określenia państwa akcentują liczne cechy wspólne: przymusowość, hierarchiczną budowę, terytorialny charakter i klasową’ stronniczość działań.Państwo w szerszym znaczeniu (organizacja globalna) i w węższym znaczeniu (aparat oddziaływający global­nie, tzn. na całe społeczeństwo), jeśli jest traktowane jako ogniwo struktury systemu. politycznego, u jawnia swą osobliwość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)