WYRÓŻNIONE KRYTERIA

Wyróżnione kryteria efektywności systemów poli­tycznych pozwalają na podjęcie porównawczej analizy efektywności różnych systemów politycznych zarówno w ramach tego samego ustroju, jak i między odmien­nymi ustrojami. Obok licznych zarzutów, które słusz­nie stawia się kierownictwu politycznemu Chin w związku z treściami jego polityki, można maoistom postawić również zarzut, że doprowadzili oni do ogrom­nego spadku efektywności działania chińskiego syste­mu politycznego, czego przejawem były konwulsje tzw. rewolucji kulturalnej, słabe tempo wzrostu spo­łeczno-ekonomicznego, regres w zakresie oświaty i kul­tury i in.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)