WYSUNIĘTE HIPOTEZY

Hipotezy, które można wysunąć na podstawie obser­wacji współczesnego kapitalizmu, sugerują że: regulacja harmonizująca, obejmując zdolność: dc łącznego posługiwania się procedurami restrykcyjnymi i stymulującymi, jest najtrudniejszą formą realizacji funkcji regulacyjnych systemu politycznego;nieodłącznym warunkiem zwiększania efektyw­ności regulacji harmonizującej jest taki sposób reali­zacji funkcji adaptacyjnej aparatu państwowego i ca­łego systemu politycznego, przy którym następuje roz­budowa instytucji koordynujących konfliktowe działa­nia polityczne oraz zwiększanie elastyczności ogólnej formuły posunięć koordynacyjnych. Im sprawniej ko­ordynowane są działania instytucji politycznych, tym większe są szanse udanej harmonizacji zmian cywiliza­cyjnych.w warunkach uprzemysłowionego społeczeństwa kapitalistycznego występują liczne bariery utrudniające skuteczną regulację poprzez decyzje polityczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)