WZBUDZANE ZAINTERESOWANIE

Budziłaby ona takie wątpliwości jak pogląd, że partia to ogół instancji partyjnych. Jeżeli pojmuje się państwo szerzej, traktuje się je jako orga­nizację społeczeństwa globalnego  — a zatem organi­zację obejmującą swym zasięgiem wszystkich miesz­kańców danego terytorium i ich pośredniczące orga­nizacje, które są przecież tylko funkcją statusu praw­nopolitycznego członków zbiorowości państwowej — to pogląd, że państwo jest częścią składową jakiejś większej całości, nazywanej systemem politycznym lub organizacją polityczną społeczeństwa, powoduje znaki zapytania.Nasuwa się od razu pytanie: co to za całość, jaka jest jej ontologia, struktura, wzajemne stosunki?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)