WZGLĄD NA ROLE

Ze względu na te role organizacji społecznych dzia­łających wewnątrz państwa należy im poświęcić nieco uwagi. Interesuje nas tu tylko pewna strona ich dzia­łalności, ich pewna rola (w wypadku partii politycz­nych — rola główna) w funkcjonowaniu państwa. Glo­balnym pojęciem obejmującym tę stronę działalności tych organizacji oraz aparat państwowy jest pojęcie „system polityczny”. Problematyka systemu była zaw­sze doniosła i interesująca, ale niewątpliwie jej zna­czenie wzrosło w warunkach funkcjonowania organów przedstawicielskich, do których wybierani są deputowa­ni przez ogół pełnoletnich obywateli, a więc w warun­kach powszechnego prawa wyborczego.Aparat państwowy w ten sposób w swej części jest ustawicznie odnawiany i kreowany przez akty praw­ne obywateli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)