WZROST WYKSZTAŁCENIA

W miarę wzrostu poziomu wykształcenia spo­łeczeństwa zwiększa się również krytycyzm w stosunku o     instytucji i organizacji niesprawnych. Generalnie można stwierdzić, że wzrost poziomu edukacyjnego społeczeństwa dynamizuje rozwój systemu politycznej organizacji w trzech kierunkach:- uruchamiania mechanizmów zwiększających sto­pień udziału mas w rządzeniu; -wprowadzania kwalifikowanych mechanizmów oraz kwalifikowanych metod działania i oddziaływania poJitycznego; „udroznianie” kanałów przepływu informacji mię­dzy instytucjami organizującymi i wykonującymi wła­dzę polityczną a grupami społecznymi Do czynników wpływających dynamizująco na roz- woj systemu politycznej organizacji można zaliczyć niektóre elementy stosunków międzynarodowych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)