ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA

Zabezpieczeniu społeczeństwa socjalistycznego przed pov/yższymi wypaczeniami partykularnymi służą różne instytucjonalne rozwiązania. Należą do nich: kierow­nicza rola partii, spełniająca rolę najbardziej kompe­tentnego i operatywnego czynnika czuwającego, aby interesy partykularne sprowadzać do wspólnego mia­no v/nika; rozbudowany system przedstawicielski, któ­ry powinien umacniać swą pozycję i rolę w państwie; organizacje polityczne i społeczne oraz samorządowe. Natomiast wątpliwą wartość teoretyczną ma teza daw­niej często spotykana w literaturze przedmiotu, zwła­szcza jugosłowiańskiej, iż głównym czynnikiem mają­cym być gwarantem dominacji interesu społecznego nad biurokratycznym jest tradycyjnie pojmowany sa­morząd społeczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)