ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB

Jednocześnie zaś zadania wynikające z potrzeb i interesów ludzi, zdeterminowanych przez określone warunki społeczne, decydują o zakresie i kie­runkach wykorzystania środków organizacyjno-tech­nicznych w procesie zaspakajania potrzeb społeczeń­stwa. Oznacza to, że o wykorzystaniu organizacyjno- technicznych środków zarządzania decydują dane stosunki społeczne, przede wszystkim zaś stosunki, wła­sności środków produkcji i wyrastające z nich ekono­miczne oraz wszelkie inne interesy ludzi, które określa­ją całokształt podstawowych, doraźnych i częściowych celów jednostek, zespołów produkcyjnych, wspólnot so­cjalnych i całego społeczeństwa. Określają one za tym również cele i charakter oraz praktyczne zadania pro­cesów zarządzania

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)