ZAGADNIENIA SYSTEMU

Tom, który oddajemy obecnie do rąk Czytelnika, obejmuje rozważania z trzech odrębnych, choć zazę­biających się w niejednym punkcie dziedzin, czemu odpowiada podział pracy na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień systemu politycznego; dru­ga — zagadnień interesów, wartości i norm w polityce (lub wręcz, jak to większość autorów w Polsce przyj­muje, interesów, wartości i norm politycznych), trzecia część — zagadnień decyzji politycznych. Wracając do poprzedniej pracy z naszej serii, możemy porównaw­czo stwierdzić, że — po pierwsze — praca niniejsza dotyczy mniej dotychczas zbadanych problemów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)