ZAISTNIAŁE SYTUACJE

Dotychczasowe doświadczenia budownictwa socjalis­tycznego wskazują, że taka autonomia ma miejsce, tru­dno jest natomiast precyzyjnie określić jej zakres. Moż­na postawić tezę, że autonomia taka funkcjonuje sze­rzej wtedy, gdy polityczna organizacja społeczeństwa odpowiada w swoich zasadniczych składnikach układo­wi klasowo-warstwowemu i strukturze ekonomiezno- gospodarczej, a między tymi układami nie występują silniejsze napięcia.Zaistnieć mogą również sytuacje, w których system politycznej organizacji staje się czynnikiem hamującym. Występować to będzie wtedy gdy pozostałe elementy systemu społecznego w swoim rozwoju wyprzedziły mechanizmy polityczne i te ostatnie nie są już dostosowane do nowej sytuacji eko­nomicznej lub społecznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)