ZARYSOWANA MOŻLIWOŚĆ

Zarysowała się również mo­żliwość normatywnego projektowania no­wych rozwiązań strukturalnych w celu zwiększenia efektywności administracji, niejedna organizacja poli- tyc:oia spotkała się z uzasadnioną krytyką uczonych kwestionujących jakość rządzenia i administrowania. Wysiłki te nie doprowadziły jednak dotychczas do za­sadniczego przewartościowania behawioralno-funkcjonalnych koncepcji systemu politycznego, chociaż poja­wiły się zarysy nowej klasyfikacji efektów (outcomes) działania systemu n. Przedstawione powyżej nurty refleksji teoretycznej mogą być punktem wyjścia sformułowania założeń pro­ponowanej tu koncepcji systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)