ZASADNICZA JAKOŚCIOWA ZMIANA

Zasadnicza jakościowa zmiana zarówno socjalnej treści, jak i charakteru zarządzania nastąpiła wraz z ukształtowaniem się podziału społeczeństwa na antagonifityczne klasy i powstaniem nowej sfery stosunków społecznych — polityki jako płaszczyzny realizacji materialnych i duchowych potrzeb społecznych za po­średnictwem pozaekonomicznych środków przymusu i przemocy w celu zabezpieczenia odrębnych interesów klasy panującej. W społeczeństwie pierwotnym proces zarządzania był ściśle zespolony z procesem produkcji, ponieważ ci członkowie społeczeństwa, którzy występowali jako uczeslmicy procesu zarządzania, wykonywali jednocześ­nie obowiązki bezpośrednich producentów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)