ZBLIŻENIE DO MECHANIZMU WŁADZY

Jeżeli przyjmie się takie założenie, to w ramach szeroko rozumianego systemu politycznego wyodrębnić można naszym zdaniem — pewien podsystem sta­nowiący polityczną organizację społeczeństwa. Mówiąc o    systemie politycznej organizacji społeczeństwa socja­listycznego, mamy na myśli zespół instytucji poprzez które władza polityczna jest organizowana i realizowa­na, mechanizmy i zasady regulujące stosunki między instytucjami organizującymi i realizującymi władzę po­lityczną a społeczeństwem jako układem jednostek. Tak rozumiany system politycznej organizacji społeczeń­stwa socjalistycznego zbliżony jest do pojęcia „mecha­nizmu władzy w państwie”, które proponuje S. Za­wadzki i«, lub do „systemu władzy ludu” — pojęcia pro­ponowanego przez A. Łopatkę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)