ZDANIEM UCZONYCH

Według ju­gosłowiańskiego politologa N. Pasica, system politycz­ny to „ustalone normatywnie formy i sposoby, poprzez które określa się i reguluje stosunki między władzą państwową i społeczeństwem”, a szerzej, w ujęciu tego samego autora, system polityczny to: „z jednej strony, system ustalonych normatywnie nosicieli władzy poli- tycsnej w określonej wspólnocie społecznej, a z dru­giej, suma tych instytucji i stosunków, poprzez które powstaje zorganizowany związek między nosicielami władzy politycznej a siłami społecznymi, w których imieniu oni rządzą” . Coraz częściej szczególnie w li­teraturze anglosaskiej spotkać można inne — nazwać by je można komunikacyjnym — rozumienie systemu politycznego jako systemu obiegu informacji niezbęd­nych do sprawowania władzy. Zaliczyć tu można mo­del D. Eastona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)