ZDERZENIE SZKÓŁ MYŚLENIA

Spotkanie (lub nawet zderzenie) tych różnych szkół myślenia na terenie nauki o polityce jest faktem, ale proces integracyjny nie jest łatwy. Piszemy o tym właśnie w odniesieniu do części trzeciej, ponieważ tu­taj może właśnie takie odrębności zaznaczają się naj­silniej. Po drugie — podkreślić należy pionierski charakter wysiłków badawczych w problematyce decyzji poli­tycznych. Nie może tu wszak chodzić o prostą repro­dukcję wyników nauki o organizacji, kierowaniu, ad­ministracji lub nauki ekonomii politycznej, lecz o wy­dobycie i teoretyczne opracowanie specyficznych cech procesów decyzyjnych w polityce. Zadanie trudne nie tylko dlatego, że prawie nowe, ale także z przyczyny ciążących nad opracowującymi te zagadnienia punktów widzenia dyscyplin tak zaawansowanych, jak ekono­mia polityczna lub nauka o administracji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)