ZDOLNOŚĆ DO ŻYCIA

Zdol­ność do życia i rozwoju różnego typu społeczeństw przemysłowych w dużej mierze zależy od potencjału regulacyjno-innowacyjnego wielkich struktur organi­zacyjnych zaliczanych do nadbudowy instytucjonalnej, a przede wszystkim od stopnia konstrukty- wności działań organizacji politycz­nych, od proporcji między petryfikacyjnymi a inno- wacyjnymi efektami działania systemu politycznego. Koegzystencja efektów petryfikacyjnych i innowacyj­nych może być ujmowana jako konieczna dialektyczna jedność „dawnego” i „nowego”. Możliwe jest, iż to co w intencji kierownictwa organizacji politycznej lub grupy rządzącej miało być jakąś formą regulacji albo próbą działania innowacyjnego, w swych r e z u 1- tatach okaże się być jedynie mniej lub bardziej udaną lub nieudaną ii spóźnioną adaptacją. Takie zało­żenie umożliwia owocne badania porównawcze strategii politycznych grup rządzących.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)