ZGODNA REALIZACJA PROCESÓW

Czynnikiem zapewniającym zgodną z określonymi interesami klasowymi realizację procesów zarządzania rozwojem społecznym w warunkach antagonizmów klasowych jest kierownictwo polityczne. Jest orno szcze­gólnym rodzajem stosunków politycznych i występuje w postaci scentralizowanego oddziaływania na wszy­stkie procesy zarządzania całokształtem zjawisk i sto­sunków klasowych. Kierownictwo polityczne łączy się z ustaleniem właściwego z punktu widzenia interesów danej klasy zakresu i granic rozwoju wszystkich sto­sunków społecznych w danych warunkach historycz­nych. Kierownictwo polityczne sprawują, w zależności od miejsca i roli danej klasy w społeczeństwie antagoni­stycznym, występujące w jej imieniu państwo lub nie­państwowe polityczne organizacje: partie polityczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)