ZŁOŻONA CAŁOŚĆ

Przy­znać trzeba, że owa całość stanowi niezwykle złożony konglomerat zjawisk wzajemnie się przenikających i różnie od siebie zależnych. Nie można jej nazwać or­ganizacją — choć takie próby przedstawienia tej ca­łości są czynione. Próby takie prowadzą do koncepcji superorganizacji, organizacji ponadpaństwowej. ‚ Taka koncepcja nie pasowałaby zresztą do większości zna­nych systemów politycznych (państw), choć może nie­które byłyby w jakimś stopniu jej odpowiadające; a przecież pojęcia powinny być stworzone w teorii pań­stwa w sposób taki, aby miały zastosowanie możliwie powszechne. Pojęcie tworzone na użytek państwa da­nego typu nie może bez dostatecznych powodów zry­wać z charakterystyką pojęciową państw innego typu, jeżeli dotyczy zjawisk analogicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)