ZNACZENIE PAŃSTWA

Państwo pojmowane jako organizacja terytorial­na i globalna w pewnym sensie zawiera w sobie system partyjny i system legalnie działających organizacji spo­łecznych, takich jak np. związki zawodowe, związki młodideży, organizacje religijne. I czasem mówi się, że Partie działają w państwie, że związki zawodowe w państwie kapitalistycznym mają inne zadania niż w państwie socjalistycznym itp. Jeśli tak się określa stosunki między państwem, partiami i organi­zacjami społecznymi, to znaczy, że akceptuje się szero­kie określenie państwa.Państwo w węższym znaczeniu jest hierarchicznym, posługującym się przymusem zespołem organów i ich personelem pomocniczym (aparat państwowy), w okre­ślony sposób wyodrębnionym ze społeczeństwa żyjące­go na określonym terytorium.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)