ZROZUMIENIE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Słowem, zarówno większa dziś wie­dza o państwie i w ogóle o społeczeństwie, o prawach jego rozwoju, jak i sam mechanizm oraz współczesny zakres funkcjonowania państwa umożliwiają, a zara­zem stanowią wymóg uwzględniania szerokiej struktu­ry i organizacji społeczeństwa, w jakim aparat pań­stwa działa. Postulat badania systemu politycznego in­spirowany był najsilniej przez metodologię marksistow­ską, badanie bowiem aspektu klasowego państwa, ukła­du jego sił klasowych prowadzi do zainteresowania partiami i organizacjami społecznymi. Poprzez te bo­wiem kanały w decydującej mierze ujawniają się współ­cześnie interesy klas i warstw społecznych. Problema­tyka systemu politycznego od dawna była obecna w marksistowskiej nauce o państwie, choć dawniej nie określono jej tym terminem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)