ŻYWIOŁOWOŚĆ DZIAŁAŃ

W odróżnieniu od żywiołości przyrodniczej żywiołowość społeczna jest wytwarzana i reprodukowana poprzez zobiektywizowane wyniki rozproszonych i w określonym stopniu świado­mie zaplanowanych działań czynników subiektyw­nych. Żywiołowość działań zbiorowych może mieć do­datnią wartość, ale najczęściej jest oceniana ujemnie jako obiektywna lub subiektywna niemożność skutecz­nego, planowego, świadomego kierowania procesami w makrostrukturach życia społecznego . Żywiołowość pierwotna przemieszcza się między makrostrukturami życia społecznego (np. rynek w strukturze ekonomicz- nej reprodukuje nie tylko żywiołowość procesów eko­nomicznych, lecz również rozwoju struktury społecz­nej i ideologicznej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)