ŻYWIOŁOWOŚĆ WTÓRNA

Żywiołowość wtórna przemieszczając się w obrębie aparatu państwowego ujawnia się na ogół w postaci żywiołu biurokratyczne­go, który obniża ogólny poziom sterowności w makro- strukturach. Dylemat drugi związany z realizacją funk­cji adaptacyjnej polega więc na tym, że poszczególne ogn:.wa systemu politycznego, a przede wszystkim apa­rat państwowy, przystosowując się do żywiołowości pierwotnej swego otoczenia, nie są w stanie uniknąć zagrożeń płynących z nieustannego przemieszczania się żywiołowości. Tragiczny paradoks struktur organiza­cyjnych działania politycznego ujawnia się tym, iż aby trwać, muszą się przystosowywać do swego żywioło­wego otoczenia, lecz czyniąc to, bardzo często wpadają w pułapki żywiołu biurokratycznego, co podważa podstawy ich trwania i dalszego rozwoju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)